غار حاجت خانه

غار حاجت خانه یکی از غارهای استان قزوین است که در حوالی روستای آکوجان  به سمت مزرعه زمستانی قدیمی میانه کش و آبشار زیبای خیمستان واقع شده .در رابطه با این غار داستانی است که جالب است بدانیدوبا اینکه نقش ونگارهای که در آن دیده شده قدیمی است  وسخن قدیمیها که در آن مجسمه هایی  دیده شده که امروزه میتوان مخروبه آن را دید نمی توان به صحت  این داستان که در ادامه می آید بسنده کرد.ولی این داستانی است که از بزرگان روستا کم وبیش جمع اوری شده ودر اختیار شما قرار میگیرد

در زمان بسیار قدیم زمانی که مردان آنجلس از خواب بیدار شدند .واتفاقاتی که برایشان افتادسپس به خواب رفتند .برای این عزیزان در محل غارشان زیارتگاهی ساختند آوازه آنها در بسیاری نقا ط پیچید واز دور ونزدیک به این مکان مقدس سفر میکردند .یکی ار افرادی که به این مکان سفر کرده بود یکی از اهالی این روستا بود که  بعد از سفر برای پاس نگه داشتن وجود این بزرگان تصمیم میگیرد وبه حالت نمادین غار حاجت خانه که یکی از غارهای طبیغی در روستا بود را مزین به نام مردان آنجلس کرد .تامردم برای زیارت به اندلس نروند وبتوانند در این مکان ارادت خود را به این بزرگواران ابراز کنند .هرساله در این مکان نذورات بسیار وقربانیهایی صورت میگرفت وحتی مجسمه های نمادین آنها در سالهای قبل در غارساخته شده است وحتی بعضی از مردم حاجتهای خود را با  نذری دادن روا میدیدند . به گفته  یکی از بزرگان ومیرزاهای روستا وجود کتابها یی که در این مکان وجود داشته که  البته امروز اثری از وجودشان در غارنیست این مطلب را سندیت میداد . ولی امروز فقط غار حاجت خانه ونام این غار به جا مانده وبه علت سختی راه حتی روستاییان نیز از مکان دقیق غار اطلاعی ندارند وفقط میدانند که این غار وجود دارد .البته کسانی که در کار قاچاق آثار ایرانی هستند  به طور حتم میدانند که این مکان کجاست

/ 0 نظر / 22 بازدید